طراحی نوین بانک داری
50 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی برنامه و توسعه بهار 1381
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی