موضوع شناسی بیع دین
52 بازدید
محل نشر: فقه اهل بیت (فارسی) » پاییز 1381 - شماره 31 »(71 صفحه - از 138 تا 208)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله در صدد یافتن حکم فقهی بیع دین، بیع دین به دین و بیع دین پولی(تنزیل) بوده و به جهت این که دین، رکن اصلی آنها است به بررسی های مختلف در مورد آن پرداخته است. در بخش اول و در مباحث مقدماتی به گستردگی دیون و اهمیت بیع دین و ریشه های آن پرداخته شده است. در بخش دوم و در راستای شناخت دین، به معرفی دین به عنوان یک نوع مال پرداخته شده و پس از ارائه بحث لغوی در خصوص دین، دیدگاه علمای عامه و فقهای شیعه در مورد معنای اصطلاحی دین مطرح گردیده و به تناسب،مباحثی در مورد ذمه و دین و حقیقت آنها طرح شده است...