مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید عبدالحمید
نام خانوادگی:ثابت
پست الکترونیک:sah_sabet@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، اقتصاد

زندگی نامه

      
سید عبدالحمید ثابت

سوابق تحصیلی:
1. دیپلم ریاضی فیزیک / دبیرستان امام خمینی قدس / کاشان / 1360
2. کارشناسی الهیات و معارف اسلامی/ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی «قدس»،قم / نفر اول با معدل 31/19 / سال 1373 ـ 1369
3. کارشناسی ارشد اقتصاد/ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی «قدس»، قم / نفر اول با معدل 52/18 / سال 1379 ـ 1373
4. دکتری اقتصاد / موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی «قدس» / در حال اشتغال از اسفند ماه 1379
5. اشتغال به دروس حوزه علمیه قم از سال 1360 تا کنون / اتمام دروس سطح و اشتغال به دروس خارج از سال 1374 تا کنون
سوابق تدریس:
1. اقتصاد اسلامی / موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قد س / 1379 و 1378
2. کلیات علم اقتصاد / موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قد س / 1379 ـ 1378
3. ریاضیات عمومی / موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قد س / 1381 ـ 1378
4. ریاضیات کاربردی و تخصصی / موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قد س / 1381
5. آمار مقدماتی / موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قد س / 1381 ـ 1378
6. آمار کاربردی و استنباطی / موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قد س / 1381 ـ 1380
7. تجارت بین الملل / موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قد س / 1382
8. مالیه بین الملل / موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قد س / 1383
9. بانک داری اسلامی / موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قد س / 1383
10. اقتصاد کلان / موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قد س / 1383
11. اقتصاد کلان / مدرسه امام خمینی قد س، مرکز جهانی علوم اسلامی (طلاب خارجی) / 1383 تا کنون
12. بدایه الحکمه / دانشکده عقیدتی، سیاسی دانشگاه افسری امام علی علیه السلام / 1383 و 1382 تا کنون
13. اصول عقاید / دانشکده عقیدتی، سیاسی دانشگاه افسری امام علی علیه السلام / 1383 و 1382 تا کنون
14. تفسیر قرآن / دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران / 1383 ـ 1381 تا کنون
15. فلسفه سیاست / طرح ولایت / 1378
16. معرفت شناسی / طرح ولایت / 1378
17. انسان شناسی / دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران / 1383 ـ 1381 تا کنون
18. شناخت قرآن / دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران / 1383 ـ 1381 تا کنون
19. مدیریت اسلامی / دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران / 1383
20. نظام سیاسی در اسلام / دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران / 1383 ـ 1381 تا کنون
21. فلسفه اخلاق / دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران / 1383 ـ 1381 تا کنون
22. معارف «1 و2» / دانشگاه امام علی علیه السلام / 1383 ـ 1381 تا کنون
23. اخلاق اسلامی / دانشگاه امام علی علیه السلام / 1383 ـ 1381 تا کنون
24. انقلاب اسلامی و ریشه های آن / جامعه الزهراء (س) / 1380 ـ 1379

 

مقالات:


1. نگاهی به مباحث فقهی و اقتصادی تنزیل / فصلنامه اقتصاد اسلامی / زمستان 1380
2. تنظیمات جدید پولی ، مالی و بانکی در نظام اقتصادی بدون ربا / مجله علمی و تخصصی معرفت / اردیبهشت ماه 1381
3. موضوع شناسی بیع دین / فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت ع / پاییز 1381
4. نقش سازمانها در همبستگی اقتصادی / نشریه پرتو سخن / فروردین و اردیبهشت 1380
5. بررسی سیاستهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران / نشریه پرتو سخن / دی 1379
6. طراحی نوین بانک داری / فصلنامه علمی برنامه و توسعه / بهار 1381
7. تمایلات، قوانین و ترکیب علل اقتصادی (ترجمه اثر دانیل م. هاسمن) / مجله علمی، تخصصی معرفت / خرداد 1382

متفرقه:


1. بخش پولی در نظام اقتصادی بدون ربا، الگویی جدید (کتاب مجموعه مقالات دومین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی ، اقتصاد اسلامی و تحولات معاصر / پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس / آبان ماه 1380/ مقاله
2. ابزارهای نوین تامین مالی (کتاب مجموعه مقالات پانزدهمین همایش بانکداری اسلامی، تجربه دو دهه بانکداری اسلامی و چالشهای پیش رو، ابعاد نظری، ساختاری و اجرایی/ موسسه عالی بانکداری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران / شهریور 1383/ مقاله
3. طراحی نوین بانکداری غیر ربوی / سومین همایش اقتصاد ایران / 25 ـ 24 مهر ماه 1380/ موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه / تهران/ مقاله
4. جایگاه تنزیل در نظام اقتصادی بدون ربا، دفاع در اسفند ماه 1379 با نمره عالی «5/19» / پایان نامه کارشناسی ارشد

همکاری با مراکز و نهادها:
1. همکاری در طرح «معجم اقتصادی آیات قرآن» / 1379 و 1378
2. دبیر سرویس اقتصادی نشریه پرتو سخن / 1380 و 1379
3. نماینده موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قد س در کمیته منتخب برگزاری همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی / 1381 ادامه دارد
4. همکاری با واحد طرح و برنامه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قد س / 1379 و 1378
5. همکاری با واحد ارزیابی و برنامه ریزی معاونت پژوهشی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قد س / 1379 و 1378
6. همکاری با واحد محققان معاونت پژوهشی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم / 1381 و 1380
7. مدیر اداره جذب و گزینش و مسئول واحد نظارت معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها / 1376 ـ 1374
8. ریاست عقیدتی سیاسی دافوس آجا (دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران) / دی 1381 ادامه دارد
9. نماینده موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قد س در انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران / 1382 ادامه دارد.
10. عضو هیات داوران سومین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس / 1382
11. همکاری پژوهشی و تحقیقی با مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه / 1380
12. همکاری تحقیقی و پژوهشی با معاونت پژوهشی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی قد س / 1378 ـ 1382
13. عضو هیات علمی گروه اقتصاد مرکز جهانی علوم اسلامی
14. مدیر گروه اقتصاد موسسه علوم انسانی وابسته به مرکز جهانی علوم اسلامی
15. عضو انجمن اقتصاد اسلامی از انجمن های علمی حوزه علمیه قم
16. عضو انجمن اقتصاد از انجمن های علمی دانشگاهی

 

sa-sabet              به روز رسانی بهار 1385

سید عبدالحمید ثابت
سوابق تحصیلی:
1. دیپلم ریاضی فیزیک / دبیرستان امام خمینی قدس / کاشان / 1360
2. کارشناسی الهیات و معارف اسلامی/ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی «قدس»،قم / نفر اوّل با معدل 31/19 / سال 1373 ـ 1369
3. کارشناسی ارشد اقتصاد/ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی «قدس»، قم / نفر اول با معدل 52/18 / سال 1379 ـ 1373
4. دکتری اقتصاد / مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی «قدس» / در حال اشتغال از اسفند ماه 1379
5. اشتغال به دروس حوزه علمیّه قم از سال 1360 تا کنون / اتمام دروس سطح و اشتغال به دروس خارج از سال 1374 تا کنون
سوابق تدریس:
1. اقتصاد اسلامی / مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس / 1379 و 1378
2. کلیات علم اقتصاد / مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس / 1379 ـ 1378
3. ریاضیات عمومی / مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس / 1381 ـ 1378
4. ریاضیات کاربردی و تخصصی / مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس / 1381
5. آمار مقدماتی / مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس / 1381 ـ 1378
6. آمار کاربردی و استنباطی / مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس / 1381 ـ 1380
7. تجارت بین الملل / مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس / 1382
8. مالیه بین الملل / مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس / 1383
9. بانک داری اسلامی / مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس / 1383
10. اقتصاد کلان / مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس / 1383
11. اقتصاد کلان / مدرسه امام خمینی قدس، مرکز جهانی علوم اسلامی (طلاب خارجی) / 1383 تاکنون
12. بدایه الحکمه / دانشکده عقیدتی، سیاسی دانشگاه افسری امام علی علیه السلام / 1383 و 1382 تاکنون
13. اصول عقاید / دانشکده عقیدتی، سیاسی دانشگاه افسری امام علی علیه السلام / 1383 و 1382 تاکنون
14. تفسیر قرآن / دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران / 1383 ـ 1381 تاکنون
15. فلسفه سیاست / طرح ولایت / 1378
16. معرفت شناسی / طرح ولایت / 1378
17. انسان شناسی / دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران / 1383 ـ 1381 تاکنون
18. شناخت قرآن / دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران / 1383 ـ 1381 تاکنون
19. مدیریت اسلامی / دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران / 1383
20. نظام سیاسی در اسلام / دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران / 1383 ـ 1381 تاکنون
21. فلسفه اخلاق / دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران / 1383 ـ 1381 تاکنون
22. معارف «1 و2» / دانشگاه امام علی علیه السلام / 1383 ـ 1381 تاکنون
23. اخلاق اسلامی / دانشگاه امام علی علیه السلام / 1383 ـ 1381 تاکنون
24. انقلاب اسلامی و ریشه های آن / جامعه الزهراء (س) / 1380 ـ 1379

 

مقالات:


1. نگاهی به مباحث فقهی و اقتصادی تنزیل / فصلنامه اقتصاد اسلامی / زمستان 1380
2. تنظیمات جدید پولی ، مالی و بانکی در نظام اقتصادی بدون ربا / مجله علمی و تخصصی معرفت / اردیبهشت ماه 1381
3. موضوع شناسی بیع دین / فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت ع / پاییز 1381
4. نقش سازمانها در همبستگی اقتصادی / نشریه پرتو سخن / فروردین و اردیبهشت 1380
5. بررسی سیاستهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران / نشریه پرتو سخن / دی 1379
6. طراحی نوین بانک داری / فصلنامه علمی برنامه و توسعه / بهار 1381
7. تمایلات، قوانین و ترکیب علل اقتصادی (ترجمه اثر دانیل م. هاسمن) / مجله علمی، تخصصی معرفت / خرداد 1382

متفرقه:


1. بخش پولی در نظام اقتصادی بدون ربا، الگویی جدید (کتاب مجموعه مقالات دومین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی ، اقتصاد اسلامی و تحولات معاصر / پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس / آبان ماه 1380/ مقاله
2. ابزارهای نوین تامین مالی (کتاب مجموعه مقالات پانزدهمین همایش بانکداری اسلامی، تجربه دو دهه بانکداری اسلامی و چالشهای پیش رو، ابعاد نظری، ساختاری و اجرایی/ مؤسسه عالی بانکداری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران / شهریور 1383/ مقاله
3. طراحی نوین بانکداری غیر ربوی / سومین همایش اقتصاد ایران / 25 ـ 24 مهر ماه 1380/ مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه / تهران/ مقاله
4. جایگاه تنزیل در نظام اقتصادی بدون ربا، دفاع در اسفند ماه 1379 با نمره عالی «5/19» / پایان نامه کارشناسی ارشد

همکاری با مراکز و نهادها:
1. همکاری در طرح «معجم اقتصادی آیات قرآن» / 1379 و 1378
2. دبیر سرویس اقتصادی نشریه پرتو سخن / 1380 و 1379
3. نماینده مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس در کمیته منتخب برگزاری همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی / 1381 ادامه دارد
4. همکاری با واحد طرح و برنامه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس / 1379 و 1378
5. همکاری با واحد ارزیابی و برنامه ریزی معاونت پژوهشی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس / 1379 و 1378
6. همکاری با واحد محققان معاونت پژوهشی مرکز مدیریت حوزه علمیّه قم / 1381 و 1380
7. مدیر اداره جذب و گزینش و مسئول واحد نظارت معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها / 1376 ـ 1374
8. ریاست عقیدتی سیاسی دافوس آجا (دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران) / دی 1381 ادامه دارد
9. نماینده مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس در انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران / 1382 ادامه دارد.
10. عضو هیات داوران سومین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس / 1382
11. همکاری پژوهشی و تحقیقی با مرکز تحقیقات فقهی قوّه قضاییه / 1380
12. همکاری تحقیقی و پژوهشی با معاونت پژوهشی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی قدس / 1378 ـ 1382
13. عضو هیات علمی گروه اقتصاد مرکز جهانی علوم اسلامی
14. مدیر گروه اقتصاد مؤسسه علوم انسانی وابسته به مرکز جهانی علوم اسلامی
15. عضو انجمن اقتصاد اسلامی از انجمن های علمی حوزه علمیّه قم
16. عضو انجمن اقتصاد از انجمن های علمی دانشگاهی